98% ľudí zo zahraničia nevolilo, pretože sa nestihli zaregistrovať v termíne 50 dní pred poslednými parlamentnými voľbami.

Pripravte si žiadosť cez telefón, bez tlačenia, scanovania, či špeciálnej čítačky na občiansky preukaz. Stačí Vám na to adresa, rodné číslo a prípadne Váš pas.

Pripraviť žiadosť
  • Vytvorenie trvá približne 3 minúty
  • Žiadosť je generovaná na vašom zariadení
  • Žiadne osobné dáta nie sú prenášané internetom
  • Žiadosť odosielate z Vášho e-mailu

Tento nástroj na jednoduchú prípravu žiadostí Vám prináša slovensko.digital


Dostupné sú aj zdrojové kódy a issues na Githube.

V čase volieb budem mimo Slovenska

Chcem voliť poštou
(Žiadosť treba poslať najneskôr do 15.1.2016)

V čase volieb budem na Slovensku, ale chcem voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti

Chcem hlasovací preukaz
(Žiadosť treba poslať najneskôr do 15.2.2016)

Dalej

Adresa Vášho trvalého pobytu

Adresa miesta pobytu v cudzine (pre zaslanie hlasovacích lístkov)

Údaje splnomocnenca


Adresa trvalého pobytu v Slovenskej republike:


Korešpondenčná adresa pre odoslanie hlasovacích lístkov alebo preukazu:

Vytvor náhľad žiadosti

Tu sa prosím podpíšte
Použiť

Odošlite email

Odošlite email na emailovú adresu:


S predmetom:


S textom:


alebo ak máte aktivovaného mailového klienta, vyskúšajte vytvoriť email automaticky:

Vytvoriť email

Po odoslaní emailu očakávajte potvrdenie z obecného úradu, že Vaša žiadosť bola spracovaná. Ak sa tak nestane, kontaktujte ich telefonicky.